Lid worden jeugd

Logo_mtb_twiske_header
Hieronder vind je het online inschrijfformulier. De contributie voor 2020 ziet er als volgt uit:

Lidmaatschapskosten:

Iedereen die lid wordt van onze vereniging betaalt de basis lidmaatschapskosten ad €45,- per kalenderjaar, dit bedrag is opgebouwd uit de volgende componenten:

 • €12,00 afdracht aan de KNWU, voor jouw basislidmaatschap bij de Wielren Unie
 • €10,- voor aanleg en onderhoud van de vaste routes in en rond het Twiske
 • €23,00 diverse verenigingskosten.

Dit lidmaatschap is de basis zonder trainingen (je kunt dus ook lid worden zonder trainingen te volgen). Trainingen kun je naar behoefte invullen, volg je meer trainingen dan betaal je ook wat meer.

Trainingskosten:

 • Jeugd Kalenderjaar All (JKA); bestemd voor jeugdleden die een heel kalenderjaar mee willen doen aan alle trainingen, dus zowel op de woensdagavond (seizoen, vanaf groep 3) als op de zaterdagochtend (hele jaar). De kosten bedragen €75,- per kalenderjaar.
 • Jeugd Kalenderjaar Zaterdag (JKZ); bestemd voor jeugdleden die een heel kalenderjaar mee willen doen aan de training op de zaterdagochtend. De kosten bedragen €45,- per kalenderjaar.
 • Jeugd Seizoen All (JSA); bestemd voor jeugdleden die in de zomertijd* (± eind maart t/m ± eind oktober) mee willen doen aan alle trainingen, dus zowel op de woensdagavond (vanaf groep 3) als op de zaterdagochtend. De kosten bedragen € 60- per seizoen.
 • Jeugd Seizoen Zaterdag (JSZ); bestemd voor jeugdleden die in de zomertijd* (± eind maart t/m ± eind oktober) mee willen doen aan de training op de zaterdagochtend. De kosten bedragen €30,- per seizoen.
 • Maak je geregeld gebruik van de MTB routes in en rond het Twiske? Denk dan ook eens aan het onderhoud en steun de stichting die de routes onderhoud! Lees er alles over op twiskemountainbikeroutes.nl

* Zomertijd is vanaf 1e week nadat de klok vooruit is gegaan tot de laatste week voordat de klok weer achteruit gaat.

Belangrijk, lees dit goed door!

Hoe en wanneer innen wij de contributie?

Je wordt lid voor een heel kalenderjaar, maar afhankelijk van het moment van inschrijven betaal alleen voor de nog resterende lessen. Het basislidmaatschap is altijd ongeacht moment van inschrijven.  Het is helaas niet mogelijk (en niet bij te houden) om gemiste trainingen op een ander moment in te halen of hiervoor restitutie te ontvangen.

Na het invullen en versturen van het online inschrijfformulier krijg je een automatische bevestiging van je aanmelding via de e-mail. Geen email ontvangen (?), check dan je spambox. Wij melden je vervolgens aan als lid van de KNWU.

Contributie op basis van moment inschrijving:

 • eerste kwartaal: €45,- euro basislidmaatschap plus trainingen (€45,- of €90,-)
 • tweede kwartaal: €45,- euro basislidmaatschap plus trainingen (€33,75 of €67,50)
 • derde kwartaal: €45,- euro basislidmaatschap plus trainingen (€22,50 of €45)
 • vierde kwartaal: €45,- euro basislidmaatschap plus trainingen (€11,25 of €22,50)
 • Seizoen (o.a schaatsers) 15 maart tot 15 oktober: €45,- euro basislidmaatschap plus trainingen (€30,- of €45)

Wordt je lid in de laatste maand van een kwartaal dan ga je pas betalen in het volgende kwartaal.

Automatische incasso

MTB-Twiske maakt gebruik van de automatische incasso. Zonder tegenbericht wordt je lidmaatschap aan het eind van het jaar automatisch verlengd. De contributie wordt elk jaar rond 15 januari geïncasseerd. ± 3 weken voor de automatische incasso sturen wij een e-mail om je te herinneren aan de incasso. Mocht je het lidmaatschap niet willen voortzetten dan kun je je via een link in de e-mail uitschrijven.

Word je gedurende het jaar lid dan worden de contributie kosten halverwege de eerste maand van een nieuw kwartaal geind.

De vereniging MTB-Twiske is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64012964 en is door de belastingdienst vrijgesteld voor de omzetbelasting. Het btw-identificatienummer van de vereniging is NL8554.87.744.B.01. Voor al je vragen over de betaling stuur je een email naar penningmeester@mtb-twiske.nl.

Bedankt en welkom bij vereniging MTB-Twiske!

Inschrijfformulier MTB-Twiske - Jeugd

Formulier voor inschrijven en machtigen automatische incasso.
 • Maak eerst een keuze voor welk lidmaatschap je gaat:

 • Basislidmaatschap zonder trainingen, verplicht voor iedereen.
 • € 0,00
 • Vul daarna hieronder je persoonlijke gegevens in:

  (Van het nieuwe lid)

 • DD slash MM slash JJJJ
 • Automatische incasso:

  Gegevens rekeninghouder

 • Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan "vereniging MTB-Twiske" om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van "contributie lidmaatschap en trainingen". Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

 • DD slash MM slash JJJJ